Μετά από σχολαστικό έλεγχο των 24 αιτήσεων που υπεβλήθησαν, αποφάσισε ομόφωνα να δοθούν επτά7 ) χρηματικά βοηθήματα  2.500 € έκαστο, στους κάτωθι πρωτοετείς φοιτητές-τριες:

 1.  Αγγελόπουλο Βασίλειο  του Κωνσταντίνου, φοιτητή τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2.   Σπανού Αθηνά του Δημητρίου, φοιτήτρια τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Γιδά Σπυρίδωνα του Ιωάννη, φοιτητή Φαρμακευτικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

4.  Αθανασίου Μαργαρίτα του Βασιλείου, φοιτήτρια Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5.  Παπαδόπουλο Ιωάννη  του Δημητρίου, φοιτητή τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6.  Λουκοπούλου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια τμήματος Ψυχολογίας, Σχολής Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου.

7.  Ραμπαβίλα  Γεώργιο του Ανδρέου, φοιτητή τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας , Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Τα χρηματικά βοηθήματα θα δοθούν την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Φανερωμένης Αιγίου μετά την τέλεση του καθιερωμένου Μνημοσύνου υπέρ αναπάυσεως του Ιδρυτού του Ιδρύματος ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Ναυάρχου και τ. Υπουργού.